GEMSAN olarak; faalİyet gösterdİğİmİz sektörler ve şİrketİmİz İçİn daha fazla değer üretmek stratejİmİzİn ve sürdürülebİlİrlİk İle İlgİlİ İddİalı hedeflerİmİzİn merkezİnde yer almaktadır.

Sürdürülebilirliğin en önemli kilit noktası ve stratejisi olacak şekilde büyük bir potansiyele sahip olan şirketimizin ve çalıştığımız sektörlerin gelişimi açısından çalışanlarımızın, daha iyi şartlar ve olanaklar ile çalışmalarını sürdürmeleri açısından, doğru iş yapabilme kalitesine sahip olmaları, kendilerine değer verilmesi ve gelişimlerine yardımcı olmak amacını benimseyen stratejimiz, kaliteli hizmet üretmek, kalite standartlarımızı korumak ve iş güvenliği standartlarımızı geliştirmek amaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarına devam etmektedir.

gemsan strateji
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
POLİTİKAMIZ
gemsan strateji

  • » Endüstriyel tesis kuruluşlarında uzmanlaşmış olan firmamız çalıştığı tüm alanlarda en üst kalitede hizmet ve ürün sunmaktadır.
  • » Üstlendiğimiz projeleri yüksek iş güvenliği ve kalite standartlarını uygulayarak zamanında ve uygun fiyatlarla sonuçlandırırız.
  • » Projelerimizi gerçekleştirirken yerel kaynakları mümkün olduğunca çok kullanarak o bölgenin gelişmesine destek oluruz.
  • » Büyümemizi sürdürebilir kılmak için tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alır, yönetim politikamızı etik, şeffaf ve hesap verebilir şekilde düzenleriz.
  • » İnsan haklarına hiçbir şekilde taviz vermemek ana politikamızdır.
  • » Tüm projelerimizde, tüm çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin iş sağlığı konularında yüksek standartlarda olmalarını sağlarız.
  • » Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendirir ; olumsuz etkilerimizi mevzuatlar çerçevesinde azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alırız.
  • » Çalışanlarımızın ve alt yüklenici çalışanlarının farkındalıklarını arttırma yönünde iç ve dış kaynaklı eğitimler düzenleriz.