Gemsan A.Ş. 1982 yılından bu yana, yurt İçİ ve yurt dışında anahtar teslİmİ endüstrİyel tesİs kuruluşları ve bunun alt dİsİplİnlerİ konusunda hİzmet veren bİr taahhüt fİrmasıdır.

Gemsan A.Ş. 1982 yılından bu yana, yurt içi ve yurt dışında anahtar teslimi endüstriyel tesis kuruluşları ve bunun alt disiplinleri konusunda hizmet veren bir taahhüt firmasıdır.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sanayi kuruşlarına, yurtiçi ve yurt dışında kurduğu şantiyelerle anahtar teslimi endüstriyel tesisler kuran Gemsan, özel üretimlerin yapıldığı kapalı ve açık alan imalathaneleri, gelişmiş ve güncel teknolojik donanıma sahip makine parkı, en önemlisi; tüm bunları organize edebilecek birikim ve güncellenmiş verilerle oluşturduğu Gemsan’a ait bilgisayar yazılımları, detay mühendislik çözümleri ile ülkemiz ve dünya sanayisine hizmet verir.

gemsan misyon ve vizyon
gemsan misyon ve vizyon

Misyonumuz
GEMSAN, SEÇ ve Kalite politikalarında belirtilen çerçevede endüstriyel taahhüt alanında ileri teknoloji ve mühendislik desteği ile müşterinin beklentilerine ve uluslararası normlara uygun ürün ve hizmet sunar.

Vizyonumuz
Endüstriyel tesislerin kurulmasında, en son teknolojik yenilikleri uygulayarak, deneyim ve bilgi tecrübe ile dünyanın sayılı taahhüt firmaları arasında yer almak.

BAŞARIMIZA YÖN VEREN
DEĞERLERİMİZ
Dürüstlük

Dürüst, güvenilir ve ilkeli bir ilişki

Çevre Güvenliği ve Sağlık

Çevre ve insan odaklı yaklaşım prensibi ile çalışmak

Kalite

Uygulanabilir şartların yerine getirilmesini; kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Mükemmeliyet

Mükemmeliyet, yaratıcı, yeniklikçi ve gelişime açık

Memnuniyet

Müşteri odaklı

Teknoloji

Tekniğin ve bilimin gücüne inanmak

Sürdürebilirlik

İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik ve sosyal sorumluluk anlayışı ile kurumsal sürdürebilirlik,

Sorumluluk

Faaliyetlerimizin tüm aşamalarının yönetilmesi konusundaki sorumluluğun bilincinde olarak, hizmet süresi boyunca çalışanlarımıza, topluma, ekonomik konularda dahil olmak üzere sorumlu yönetim anlayışı içinde davranmak

Şeffaflık

Şeffaf ve etik bir iletişim