GEMSAN; ENDÜSTRİYEL TAAHHÜT ALANINDA UYGUN TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK DESTEĞİYLE, EN YÜKSEK ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİNİ SUNAR.

ÜSTÜN HİZMET İÇİN
KALİTE POLİTİKAMIZ

» Müşteri ihtiyaç, istek ve beklentilerini doğru ve tam anlamak.
» İş güvenliği ve işçi sağlığını çalışmalarımızın vazgeçilmez bir parçası sayarak "Sıfır İş Kazası" hedefi ile çalışmalarımızı sürdürmek.
» İstenilen teknik şartlara uygun, kaliteli hizmet vermek.
» Sözleşmede belirtilen zamanda işi teslim etmek.
» Edinilen deneyim ve bilgilerden yararlanarak alanımızda lider yön verici firma olarak çalışmalarımızı her aşamada sürekli öğrenme ve gelişme ilkesiyle sürdürmek.
» Paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak.
» “Farkı Yaratan İnsandır” anlayışıyla her kademedeki çalışanlarımızın izin eğitimini, katılımını ve gelişimini sağlamak.
» Uygulanabilir şartların yerine getirilmesini; kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

HİZMETİMİZİN TESCİLİ
KALİTE BELGELERİMİZ

GEMSAN, süreçlerin işletimini desteklemek ve planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak için dokümante edilmiş bilgilerin sürekliliğini sağlar ve muhafaza eder. Amacına ve stratejik yönüne uygun ve kalite yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlarına ulaşma becerisini etkileyen dış ve iç konularını belirleyerek, izlemektedir.

GEMSAN, vizyon, misyon ve değerlerini tanımlamıştır. Değişen koşulları, eğilim ve beklentileri dikkate alarak, stratejik önceliklerini ve kaynaklarını gözden geçirmektedir.