“Bİr araya gelmek bİr başlangıçtır, bİrlİkte kalmak İlerlemedİr ve bİrlİkte çalışmak başarıdır”.

Henry Ford

Topluma değer katmayı uzun dönemli başarının anahtarı olarak görüyor, çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapıyoruz. Çeşitliliğe değer veren adil bir çalışma ortamı sağlamayı ve çalışan memnuniyetini artırmayı önemsiyoruz. Çalışanlarımız ile beraber 40 yıldır omuz omuza faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz Büyük bir Aileyiz.

gemsan çalışanlar
gemsan çalışanlar

GEMSAN
BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Çalışanlarımız, ülkemizde ve dünyada üstlendiğimiz projelerde yer alarak, başarı ile tamamlama yolunda, gücümüzün önde gelen kaynağıdır. Uzun yıllar birlikte yol aldığımız takım arkadaşlarımız ile hedeflerimizi her geçen gün büyütüyoruz.

İNSAN HAKLARI VE
SAYGI POLİTİKAMIZ

Grubumuzun çalışma ilkeleri arasında da yerini almış olan ve taviz verilmeden uygulanmakta olan şirketin çalışanlarına karşı sorumluluklarız doğrultusunda, çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmemesidir. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir. Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev edinmekteyiz. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanırken tüm çalışanlarımız için Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri şirketimiz tarafından belirli aralıklarla yetkili personellerimiz sorumluluğunda organize edilmektedir.