DEMİR ÇELİK SANAYİ
(Devam) EREĞLİ DEMİR ÇELİK

EREĞLİ DEMİR ÇELİK / ERDEMİR, 2.Yüksek Fırın Kapsamında Temİn, İmalat, İnşaat ve Montaj İşlerİnİn Yapılması, Kdz.Ereğlİ-Zonguldak, TR

Ana yüklenici olarak 2.Yüksek fırın Projesi Kapsamında Temin, İmalat, İnşaat ve Montaj İşlerinin Yapılması. Erdemir’in hali hazirdaki 2. yüksek f

(2007) İSKENDERUN DEMİRÇELİK

İSKENDERUN DEMİRÇELİK/ ERENCO, Kok Talİ Mahsullerİ Modernİzasyonu Projesİ, İskenderun,TR

Kok Tali Mahsuller Modernizasyonu Projesi kapsamındaki 8 ünitenin inşaat ve elektro-mekanik montajları.