GEMSAN; Doğru İş İçİn, Doğru Zamanda ve Doğru İnsanı Bulmak Amacı İle, İnsana Yatırım Yapmak Polİtİkasını Benİmsemİştİr.

İnsan kaynakları misyonumuz; şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, şirketimiz stratejileri doğrultusunda insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir. Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmaktadır. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden faaliyetler yürütmekteyiz.

gemsan insan kaynakları
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİM POLİTİKAMIZ
gemsan yonetim politikası

Şirketimizin insan kaynakları yönetimi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla; organizasyonel verimliliği arttırmak, stratejileri merkezi olarak belirlemek, doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak, insana yatırım yapmak, dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak gibi temel politikalar benimsenmektedir.
İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insan gücü oluşturmaktı Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır.