Firmamızda müşteri memnuniyetini arttırıcı yönde tasarlanan ve geliştirilen tüm ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri kapsar.

Firmamızda müşteri memnuniyetini arttırıcı yönde tasarlanan ve geliştirilen tüm ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri kapsar.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek amacıyla standartlara uygun şekilde yürütülen proje çalışmaları ile daha önce tamamlanmış işlerdeki veriler ve edinilmiş kurumsal bilgiler çerçevesinde verimi olumlu yönde etkileyecek faaliyetlerdir.

Tasarım çalışmaları sonucunda müşterilerin şartnamesine, sözleşme koşullarına, spesifikasyon ve standartlara uygun olarak tüm hesaplamaların yapılıp, çalışanlarımızca uygulanabilecek ve anlaşılabilecek detaylarını içeren tasarımın gerçekleştirilmesi ve bunun sonucu olarak proje ve çizimlerin hazırlanır.

Tasarıma ait her parametrenin ekiple birlikte değerlendirilmesi; tasarımın getirdiği risk, avantaj ve etkileri incelenir.

Tasarım çıktısının, girdi şartlarına uygunluğu teyit edilir.

Tasarımın Doğrulanması aşaması başarı ile tamamlandıktan sonra asıl ürünün fonksiyonel ve yapısal testleri yapılarak tasarımın geçerli kılınması sağlanır.

gemsan tasarım ve muhendislik